Celebrity: Sammy Braddy

Sammy Braddy is a British model. Follow her at http://instagram.com/sammybraddy